درباره کتابخانه

چشم انداز آینده

ما با همه محدودیت‌هایی که ازابعاد مختلف وجود دارد، می‌کوشیم تا ضمن موفقیت بیشتر در تحقق هدف اصلی کتابخانه که همان گردآوری منابع است؛ امکان استفاده بیشتر و راحت‌تر همه علاقه‌مندان را نیز فراهم آوریم. بر همین اساس طرح دیجیتال کردن تمامی منابع کتابخانه را در دست بررسی و شروع داریم. طرح دانشنامه جهانی امام علی (علیه‌السلام) نیز در دست تحقیق است. با این طرح، حجم بسیار زیادی از مداخل علمی، ادبی و هنری مرتبط با آن حضرت، شامل همه اشخاص، آثار، اماکن، مفاهیم، گروه‌ها و اصطلاحات مربوط به صورت همزمان در اینترنت در اختیار همگان قرار می‌گیرد و همه پژوهش‌گران می‌توانند در تکمیل و ترجمه آن شرکت داشته باشند. چندین بانک اطلاعات جامع از قبیل بانک اطلاعات پدیدآوران آثار، بانک اطلاعات احادیث، اشعار عربی و فارسی، مصطلحات و مفاهیم، بانک اطلاعات آثار هنری و… نیز از اهداف ماست. بانک جامع مقالات امام علی (علیه‌السلام) از دیگر طرح‌هایی است که به طور مشترک در حال بررسی است و مراحل اولیه آن نیز به انجام رسیده است. کتابشناسی جامع امام علی (علیه‌السلام)ـ که مشتمل بر چند کتابشناسی تخصصی مانند کتابشناسی تاریخی، کتابشناسی نسخ خطی، کتابشناسی غیرمسلمانان، کودک و نوجوان، اهل تسنن و کتاب‌های مشتمل است ـ به عنوان مهمترین هدف آتی این کتابخانه است که امیدواریم با تدابیر اتخاذ شده، طی چهار سال آینده به نتیجه برسد.