انتشارات

فهرست عناوین

گوشه‏اى از فعالیت‏هاى جنبی کتابخانه تخصصى امیرالمؤمنین على(علیه‌السلام) ، تدوین و نشر آثارى درباره ولایت علوى و فضائل مرتضوى از منابع موجود در کتابخانه است. با توجه به گستردگی سطوح مخاطبان، از ابتدا کوشش شد تا برای همه‌ی سطوح و اقشار جامعه آثاری مناسب چاپ شود. به همین دلیل و با توجه به حوزه‌ی تخصصی کار، غیر از چاپ متون تحقیقی و احیای نسخ خطی، کتاب‌ها و جزوه‌هایی برای عموم مردم و حتی مجموعه‌هایی مناسب کودکان و نوجوانان به چاپ رسانده‌ایم. فهرستی گذرا از این آثار به ترتیب تاریخ نشر از ابتدا به این شرح است:

  1. چهل حدیث در فضائل حضرت على(علیه‌السلام) از کنز العمال ، ۱۳۷۴(۱۹۹۵)
  2. چهل حدیث و اعتراف به فضائل حضرت على(علیه‌السلام) ، ۱۳۷۵(۱۹۹۶)
  3. جزوه آداب و سنن غدیر۱۳۷۷(۱۹۹۸)
  4. جزوه‌ی غدیر عید خدا۱۳۸۴ (۲۰۰۵)
  5. جزوه‌ی غدیر در نگاه امیر مؤمنان(علیه‌السلام)
  6. خورشید غدیر ، برای کودکان ، ۱۳۷۷(۱۹۹۸)
  7. استدلال به حدیث غدیر ، بر گرفته از کتاب فضائل الخمسه ، ۱۳۷۸(۱۹۹۹)
  8. برکه ایمان ، گزارشى از غدیر برای نوجوانان ، ۱۳۷۸(۱۹۹۹)
  9. جدول ایمان ، براى نوجوانان ، ۱۳۷۸(۱۹۹۹)

۱۰٫  رخسارهآفتاب ، چهل حدیث از المراجعات علاّمه سید شرف الدین ، ۱۳۷۹(۲۰۰۰)

۱۱٫  امام على(علیه‌السلام) در نگاه شهریار ، مجموعه اشعار گوناگون استاد شهریار در مورد حضرت على(علیه‌السلام)، ۱۳۸۰(۲۰۰۱)

۱۲٫  آتشى در بیشه اندیشه‏ها ، ترجمه خلاصه کتاب منع تدوین الحدیث ، ۱۳۸۰(۲۰۰۱)

۱۳٫  پازل غدیر ، مخصوص کودکان۱۳۸۰(۲۰۰۱)

۱۴٫  مصادر حدیث الطیر وموارد نقله وتوثیق رواته عند أهل السنّه‌ی ، ۱۳۸۱(۲۰۰۲)

۱۵٫  إثبات الوصیه‌ی للإمام علی بن أبی طالب(علیه‌السلام) ، منسوب به علّامه حلى ، ۱۳۸۱(۲۰۰۲)

۱۶٫  خیر البریه‌ی والطاف الالهیه‌ی ، چاپ در لبنان ، ۱۴۲۳(۲۰۰۳)

۱۷٫  مولود کعبه ، شعر براى کودکان ، ۱۳۸۲(۲۰۰۳)

۱۸٫  منهاج الکرامه‌ی ، علامه حلى ، قرن ۸ هجرى، ۱۴۲۵(۲۰۰۴)

۱۹٫  الدر الثمین فی أسرار الأنزع البطین ، عبداللَّه حلبى ، قرن ۱۰ هجرى، ۱۴۲۵(۲۰۰۴)

۲۰٫  التحفه‌ی البهیه‌ی فی إثبات الوصیه‌ی ، سید هاشم بحرانى ، قرن ۱۱ هجرى، ۱۴۲۵(۲۰۰۴)

۲۱٫ جواهر المطالب فی مناقب علی بن أبی طالب ، علامه فخرالدین طریحى، صاحب کتاب مجمع البحرین، قرن ۱۱ هجرى، ۱۴۲۷(۲۰۰۵)

۲۲٫  جزوه‌ی غدیر پیمان نهایی، ۱۳۸۴ (۲۰۰۵)

۲۳٫  برکه‌ای تا ابدیت، ۱۳۸۴(۲۰۰۵)

۲۴٫  پازل قصه غدیر، برای کودکان ، ۱۳۸۵(۲۰۰۶)

۲۵٫  قصه غدیر، برای کودکان، ۱۳۸۵(۲۰۰۷)

۲۶٫  اللؤلؤ الوهاج فی مناقب امیرالمؤمنین علیه‌السلام لیله‌ی المعراج، ۱۴۲۹(۲۰۰۷)

۲۷٫ الوصیه‌ی من الاصول الروائیه‌ی المعتبره، عیسی بن مستفاد، قرن ۳ هجرى، ۱۴۲۹(۲۰۰۷)

۲۸٫ پیام غدیر، برای کودکان، ۱۳۸۷(۲۰۰۷)