کتابخانه

تجلی حکمت: رویکردی موضوعی به واژگان نهج‌البلاغه

27868

کتاب تجلی حکمت رویکردی موضوعی به واژگان نهج‌البلاغه است. هدف اصلی مؤلفان این کتاب، ارائه راهی در جهت تسهیل و آسان سازی نهج‌البلاغه است تا مخاطبان فارسی زبان، هرچه بیشتر از آموزه‌های ارزنده این کتاب بهره‌مند شوند.

ویژگی کتاب حاضر:

۱- اولین شاخصه کتاب، تقسیم بندی موضوعی است که راه را برای دسته‌بندی و فهم طبقه‌بندی شده  مطالب نهج‌البلاغه آسان می کند. پژوهشگران می توانند موضوعات توحید، آفرینش، نبوّت، معاد، امامت و عدالت را در جلد اوّل، موضوعات اخلاق، دنیا، انسان و عبادات را در جلد دوّم مطالعه کرده و همچنین مباحث سیاست، علم، قرآن و اقتصاد را در سوّمین جلد این کتاب مطالعه نمایند.

۲-  بررسی لغوی واژگان نهج‌البلاغه، دومین ویژگی این مجموعه است. بدیهی است که کتاب نهج‌البلاغه از لحاظ سختی و پیچیدگی لغات، برای فارسی زبانان دیریاب می نماید. هرچند ترجمه‌های بسیار خوبی از نهج‌البلاغه موجود است؛ اما در مطالعه دقیق آن،  از کتب لغت و فهم مفردات این اثر بی نیاز نیستیم.
در این کتاب، هر واژه بررسی لغوی، ترجمه و ریشه یابی شده است و مراجعه کنندگان را از مراجعه مکرر به کتب مفردات بی نیاز می سازد.

۳-  شاخصه دیگر این اثر، قرار گرفتن متن عربی نهج‌البلاغه و ترجمه آن و مفردات مربوط به همان بخش، یکجا و در دو صفحه مقابل هم است در چنین حالتی مطالعه‌کننده می‌تواند مفاهیم را با مقایسه بهتر دریافت کند.

بدیهی است این ساختار آموزشی، نهج‌البلاغه را به عنوان منبع درسی در سطوح مختلف حوزه و دانشگاه و برای عموم پژوهشگران و مشتاقان مدنظر دارد.

این کتاب توسط فاطمه لاجوردی، زهرا قره‌الاعیان، افسانه مجاوری، تألیف شده است. اولین چاپ آن را  بنیاد نهج‌البلاغه در سال ۱۳۹۲ در یک جلد و ۵۸۶ صفحه منتشر کرده است.

منبع

مؤلف: فاطمه لاجوردی، زهرا قره‌الاعیان، افسانه مجاوری
انتشارات: بنیاد نهج‌البلاغه
سال انتشار: 1392