کتابخانه

بانگ خلافت در اذان: وارسی لایه های درونی الصلاه خیر من النوم

1365582113_bange-khelafat.2222

کتاب حاضر وارسی عبارت «الصلاه خیر من النوم» است. این جمله تنها در اذان صبح اهل سنت بازتاب دارد و برای تفسیر آن مطالب گوناگونی به نگارش درآمده است . نگارنده قصد دارداین عبارت را از دیدگاه عقایدی (و نه فقهی) و ارسی نماید چراکه در کنار معنای ظاهری آن معنایی در پشت پرده اعتقادی و فکری آن نهفته است . این مسئله به مطلب مهم امامت و خلافت پس از پیامبر(ص) ارتباط دارد و بدین لحاظ نویسنده با رویکرد پیوستگی و اقتران عقلی و شرعی میان اصل امامت و مسائل فقه از آنها به عنوان شاهد و مؤید امر امامت بهره می¬جوید .فصل درآمد، به روابط خلفا با اهل بیت (ع) و مسئله تحریف در اذان خلاصه می شود. در فصل بعدی علل حذف حیعله سوم یعنی شهادت به امامت امیرالمؤمنین (ع) و اضافه کردن عبارت «الصلاه خیر من النوم» به جای آن است ، که این موضوع با احتمالات مطرح شده و نکات مختلف در بررسی این احتمالات بیان گردیده است . ادامه کتاب به نقش خلیفه دوم در این تحریف و فاصله انداختن بین ائمه(ع) و خلافت پرداخته است .

این کتاب توسط انتشارات دلیل ما در ۲۲۴ صفحه برای اولین بار در سال ۱۳۹۱ چاپ شده است.

منبع خبر

مؤلف: سیدعلی شهرستانی، مترجم: سید هادی حسینی
انتشارات: دلیل ما
سال انتشار: 1391