کتابخانه

سرمایه اجتماعی در نهج‌البلاغه رویکردی مدیریتی

SarmayeEjtemaeeDarNahjolbalagheدر مجموعه نامه‌ها، حکمت­ها و خطب نهج ­البلاغه معارف، مفاهیم و اشارات مستقیم و غیرمستقیم بسیاری موجود می‌باشد که از آنها می‌توان مفاهیم مرتبط با تولید، انباشت و افزایش سرمایه اجتماعی را استنباط نمود. این مفاهیم تحت عنوان بخشی از مؤلفه‌ها و شاخص‌های سرمایه اجتماعی محسوب می‌شوند. از مهمترین عوامل ارجحیت مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی در نهج‌البلاغه تفاوت در بنیان­های درونی، سازوکارها و روشهای ارتقاء و افزایش سرمایه اجتماعی می‌باشد. در نگاه متعارف اندیشمندان و صاحب نظران علوم اجتماعی در غرب عمدتاً نگاه ابزارگرایانه به مفاهیم و عوامل کیفی می‌باشد و بالتبع توسعه انسان محور، خالی از ارزش‌های معنوی و قدسی و همچنین خارج از ارزش‌های نظام توحیدی و الهی می‌باشد. لذا همین منظر سبب می­شود نظریه ­ها ریشه در درون افراد ندارد و درصدد خطای این نظریه‌ها بالا باشد. دوام، پایداری و اثرگذاری آنها نیز در جوامع انسانی که دارای فطرتی الهی هستند، قابل تأمل است. از این رو، تمسک به فرمایشات امیرالمومنین علیه‌السلام و الهام گرفتن از کتاب شریف نهج ­البلاغه که مفاهیم صادره از یک انسان کامل است، می­تواند راهگشای حل تعارضات، بهبود و ارتقاء جامعه، سازمان‌ها و نهادها در پیمودن مسیر رشد و کمال الهی باشد که همین امر موجب تقویت و گسترش سرمایه اجتماعی در عرصه مدیریت بشری نیز خواهد بود.

کتاب حاضر به طور مشخص درصدد ارائه مدلی از مؤلفه ­ها و شاخص‌های سرمایه اجتماعی مبتنی برآموزه­ های امیرالمومنین علی علیه‌السلام است که در عبارات نهج‌البلاغه بدان اشاره شده است. در این مدل سعی شده است با استفاده از روش تحقیق داده بنیاد و با توجه به مفاهیم نهج ­البلاغه، مؤلفه‌ها و شاخص‌های سرمایه اجتماعی شناسایی، استخراج و تدوین مدل گردد. همچنین کتاب حاضر به دنبال یافتن جواب­هایی برای سئوالات اصلی زیر می‌باشد: مفاهیم، تعاریف، مؤلفه‌ها و مدل‌های رایج سرمایه اجتماعی چیست؟ اهمیت و ضرورت سرمایه اجتماعی در آموزه­های نهج‌البلاغه چیست؟ الگوی پیشنهادی تحقیق در نهج­البلاغه جهت استخراج مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی چیست؟ مؤلفه­ها و مدل پیشنهادی سرمایه اجتماعی در آموزه­های نهج البلاغه چیست؟

کتاب از پنج فصل به شرح زیرتشکیل  شده است. فصل اول با عنوان «کلیات پژوهش»؛ بصورت خلاصه به بررسی مفهوم سرمایه اجتماعی و دغدغه اصلی پژوهش پرداخته است. در فصل دوم با عنوان «مفاهیم، تعاریف، مؤلفه‌ها و مدل‌های رایج سرمایه اجتماعی»؛ ابتدا به شناخت مفهوم سرمایه و انواع آن ­پرداخته شده است و در ادامه گزارشی جامع در خصوص سرمایه اجتماعی، تاریخچه، کارکردهای مختلف آن و نگاه اندیشمندان به مقوله سرمایه اجتماعی، مدل­­ها و مؤلفه­ های آن ارائه شده است. همچنین در این بین به تفاوت نگاه اندیشمندان به مقوله سرمایه اجتماعی نیز اشاره شده است. فصل سوم با عنوان «اهمیت و جایگاه سرمایه اجتماعی در آموزه‌های نهج‌البلاغه»؛ ضمن ارائه نقدهای وارده بر سرمایه اجتماعی رایج از منظر دینی، جایگاه این مفهوم از منظر اسلام و نهج‌البلاغه تبیین می‌گردد و به مواردی از مؤلفه‌های این مفهوم در دین اسلام و آموزه‌های نهج‌البلاغه اشاره می‌شود. فصل چهارم با عنوان «الگوی پیشنهادی تحقیق و بررسی در نهج‌البلاغه جهت استخراج مؤلفه‌های سرمایه ‌اجتماعی  »؛ به بررسی روش تحقیق داده بنیاد و شرح و بسط این روش پرداخته شده است. فصل پنجم با عنوان «مؤلفه‌ها و مدل پیشنهادی سرمایه اجتماعی ‌در آموزه‌های نهج‌البلاغه»؛ ضمن بررسی و مطالعه کلیه نامه‌ها، حکمتها و خطب نهج‌البلاغه با استفاده از روش تحقیق داده بنیاد، به استخراج مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی در آموزه‌های نهج‌البلاغه و طراحی مدل‌های مفهومی آن ‌پرداخته شده است.

این کتاب به کوشش حامد فاضلی نیا و با مقدمه استاد دلشاد تهرانی در تهران و توسط انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام با ۲۹۲ صفحه راهی بازار نشر شده است.

منبع خبر