اخبار

علی نامه “بِه گُزین” شد

“به گزین علی نامه” (کهن ترین منظومه شیعی فارسی) از سراینده ای با تخلص “ربیع” سروده ۴۸۲ هجری قمری، با گزینش، مقدمه و شرح لغات توسط “سیدعلی موسوی گرمارودی” به همت مرکز پژوهشی میراث مکتوب، به زودی چاپ و روانه بازار نشر خواهد شد.

BehGozinمنظومه‌های روایی شعر فارسی را از یک دیدگاه می‌توان به منظومه‌های: بزمی، حکمی، عرفانی و رزمی یا حماسی تقسیم کرد.
در میان منظومه‌های روایی رزمی یا حماسی، شاهنامه فردوسی بر چنان قله‌ای ایستاده است که پس از او، همه به بلندای شعر او چشم دوخته و به پیروی از او گام برداشته‌اند، ولی هیچ‌یک، از دامنه‌هایِ کارِ او پافراتر ننهاده‌اند. دسته بزرگی از اینان، شاعرانی هستند که موضوعات دینی شیعی را به پیروی از شاهنامه به بحر متقارب مثمن مقصور یا محذوف سروده‌اند.
قدیمی‌ترین آنها همین کتاب علی‌نامه است از شاعری با تخلّص «ربیع»، که آن را در سال ۴۸۲ ق. (حدود ۵۰  سال پس از مرگ فردوسی) سروده است.

علی نامه یکی از منظومه های حماسی دینی است که با گذشت اندک مدتی از نشر آن، جایگاه شایسته ای در بین اهل نظر یافته است. چاپ مصحح آن به فاصله کمتر از یک سال از چاپ نسخه عکسی و مقالات متعددی که پیرامون آن نگاشته شده و نیز گزینش انتقادی دکتر علی موسوی گرمارودی در کتاب حاضر، نشانه هایی از این توجه ویژه است.
شمارگان ابیات کتاب اصلی علی‌نامه ۱۱۲۲۰ بیت است. که در کتاب حاضر دکتر سیّد علی موسوی گرمارودی ۴۲۳۴ بیت از آن را برگزیده و با مقدّمه‌ای مفصّل و جامع و توضیحات و معنی لغات، در دسترس خواننده، نهاده است.

استاد گرمارودی، ابیات سخته تر منظومه علی نامه را گزینش و با حفظ منطق روایی کتاب در پی هم آورده و با مراجعه به نسخه خطی کتاب، مواردی لغزش های مصححین کتاب را بازشناخته و نمایانده است. هم چنین، با شرح لغات مشکل و مشتبه، به یاری خوانندگان شتافته و باید گفت داستان روایت شده در کتاب را آسان یاب تر نموده و برای مخاطب عام، در دسترس تر قرار داده است.

کتاب “به گزین علی نامه” در ۳۰۵ صفحه و بهای ۷۵ هزارریال، توسط مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر و در آینده نزدیک به بازار کتاب عرضه می شود.

منبع خبر