کتابخانه

النبوه فی نهج البلاغه: قرائه علویه للسیره المحمدیه

مؤلف: نفيس، احمد راسم
انتشارات: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
سال انتشار: اول: 1388

دلالت دولت: آیین نامه حکومت و مدیریت در عهدنامه مالک اشتر

مؤلف: دلشاد تهراني، مصطفي
انتشارات: تهران: دريا
سال انتشار: چاپ اول، 1388

دعای صباح حضرت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام

مؤلف: كتابت توسط: ام سلمه دختر فتحعليشاه قاجار
انتشارات: كتابخانه و موزه ملي ملك و مؤسسه آفرينشهاي هنري آستان قدس رضوي
سال انتشار: 1388

عدالت و ذکر: درآمدی بر مقام معنوی امام علی علیه‌السلام

مؤلف: شاه كاظمي، رضا
انتشارات: تهران، فرزان روز
سال انتشار: 1388