درباره کتابخانه

عکس نسخ خطى (نسخ عکسی)

نسخ خطی میراث هر جامعه است و گویای فرهنگ غنی آن. در گذر زمان و با کمبود امکانات و فراوانی حوادث ، باز هم مجموعه‏ها و کتابهایى به یادگار مانده‌‏اند که تاکنون بعضی به زیور طبع آراسته نگردیده‏اند. بسیاری از کتاب‌های کهن درباره امیرمؤمنان(علیه‌السلام)که امروزه به صورت چاپ شده در دست هستند، روزی به تعداد محدود و یا تنها در یک نسخه وجود داشته‌اند. هم اکنون با افتخار کتابخانه تخصصى امیرالمؤمنین على‌(علیه‌السلام) بخشى را شامل تصویر نسخ خطى درباره حضرت امیر(علیه‌السلام) در خود دارد که با هدف شناسایی و تهیه این نسخ ایجاد شده است.

این نسخه‏ها ابتدا شناسائى شده و سپس از کتابخانه یا فردى که نسخه مورد نظر را در اختیار دارد تصویر آن تهیه، صحافى شده و همانند سایر کتاب‌ها و منابع به راحتی در اختیار محققان قرار دارد. این نحوه ارائه منحصر به فرد یکی از ویژگی‌های مهم کتابخانه تخصصى امیرالمؤمنین على‌(علیه‌السلام) محسوب می‌شود که بی‌نظیر یا حداقل کم نظیر است.

در راستای احیای این متون کهن و ارزشمند، کتابخانه ، به تحقیق و تصحیح بعضى از این متون اقدام نموده است و به لطف خدا چندین عنوان  دیگر نیز به زیور طبع آراسته خواهندگردید.

(به بخش انتشارات مراجعه کنید)