اخبار

خورشیدنامه حیدری: کتابشناسی تخصصی واقعه ردالشمس

در چنین روزهایی، مصادف با ۱۵ شوال یا به قولی ۱۷شوال سال هفتم هجری داستان رد الشمس یا بازگشتن خورشید به دعاى رسول خدا(ص) رخ داده است.

از اسماء بنت عمیس روایت کرده اند که روزى هنگام عصر رسول خدا(ص) سرش را در دامان على(ع) نهاد و حالت وحى بر آن حضرت عارض شد و طول کشید تا غروب شد و على(ع)  نماز عصر نخوانده بود اما به احترام پیغمبر نتوانست از جا برخیزد و چون پیغمبر برخاست‏به على(ع)فرمود: آیا نماز عصر خوانده‏اى؟عرض کرد: نه.

پیغمبر دعا کرده گفت: «اللهم ان علیا کان فى طاعتک و طاعه رسولک فاردد علیه الشمس‏» [پروردگارا على(بنده تو)در راه اطاعت تو و فرمانبردارى رسول تو بوده پس خورشید را براى او بازگردان. ]

اسماء گوید: در این وقت‏خورشید را دیدم که بازگشت و دیوارها را دوباره آفتاب گرفت تا على(ع)وضو گرفت و نمازش را خواند، آن گاه غروب کرد.

افزون بر نقل این حدیث در کتب شیعه و سنی، بسیاری از عالمان دو گروه کتابهای مستقلی درباره این حدیث و واقعه نگاشته اند که بیشتر آنها باقی نمانده است.

آنچه در زیر خواهد آمد عناوین کتاب هایی است که در این موضوع در کتابخانه تخصصی امیرالمومنین علی علیه السلام موجود و قابل دسترسی است:

imamalislib radushshams

بازگشت خورشید برای امیرالمؤمنین علیه‌السلام


تأملات فی حدیث رد الشمس لامیرالمومنین علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام

رجوع الشمس لامیرالمؤمنین علیه‌السلام


رد الشمس

ردالشمس لعلی علیه‌السلام

کتاب رد الشمس علی امیرالمؤمنین ع فی موطنین فی حیاه رسول الله و بعده من طرق اخواننا اهل السنه

کشف الرمس عن حدیث رد الشمس

لمحات عن رد الشمس

مزیل اللبس فی مسألتی شق القمر و رد الشمس