کتابخانه

ترجمه منظوم وصیت‌نامه امام علی (ع) به امام حسین (ع)

23723-«ترجمه منظوم وصیت‌نامه امام علی (ع) به امام حسین (ع)» سروده «سید‌حسن غزنوی» است، ترجمه منظوم وصیتی (پندی) از امام علی (ع) به امام حسین (ع) است که نسخه‌های خطی بسیار کهنه و خوبی از آن باقی مانده، اما تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است.

«ترجمه منظوم وصیت‌نامه امام علی (ع) به امام حسین (ع)» دارای صد و یک بیت است که حدود ۳۴ بیت آن در لابه‌لای کتاب تاریخی «راحه‌الصدور» تألیف راوندی در سال (۵۹۹ه‍.ق/ ۱۲۰۲م ) است، که نشانگر قدمت و شهرت اثر در آن روزگار است.
گفتنی است، «ترجمه منظوم وصیت‌نامه امام علی (ع) به امام حسین (ع)» سروده سید‌حسن غزنوی ملقب به اشرف که حدود سال ۵۵۶ ه‍.ق / ۱۱۶۱ م درگذشت، این رساله، نخستین سروده‌های بازمانده از سید‌حسن غزنوی است.

مؤلف: سيد‌حسن غزنوي ( - ۵۵۶ ه‍.ق.)
انتشارات: میراث مکتوب
سال انتشار: ۱۳۸۹