کتابخانه

علی‌نامه (منظومه‌ای کهن)

23733-سرانجام، انتظار قریب به ده ساله علی دوستان و ادب دوستان، به پایان رسید و پس از چاپ نسخه برگردان منظومه کهن علی‌نامه؛ متن مصصح آن نیز منتشر شد.
در وصف اهمیت این متن همین بس که، همایشی برای بیان ارج آن کفاف نکرد و به گفته محققان، مظلومیت هزار ساله این اثر که مظلومیت هزار و چهارصد ساله امیرالمؤمنین علیه‌السلام را به یاد می‌آورد، باید که به پایان رسد.

به گفته اهالی ادب و پژوهش، هم اکنون با انتشار متن مصحح کتاب، باید کار بر روی این منظومه دوازده هزار بیتی شروع شود.

متن تصحیح شده افزون بر مقدمه و توضیحات محققان اثر؛ آقایان بیات و غلامی؛ دارای نمایه و فهارس فنی مهمی در انتهای کتاب است.

مؤلف: سراینده‌ای متخلص به ربیع (۴۲۰- ه‍.ق)
انتشارات: میراث مکتوب
سال انتشار: ۱۳۸۹