کتابخانه

التسمیات بین التسامح العلوی والتوظیف الاموی

tasmiyyatالتسمیات بین التسامح العلوی والتوظیف الاموی  دهمین جلد از سلسله انتشارات مرکز با عنوان سلسه رد الشبهات و عنوان فرعی آن به شرح زیر است:

دراسه تحلیلیه حول سبب تسمیه بعض اولاد الائمه باسماء الخلفاء.

کتابی مفصل (۵۴۴ص.) که به بررسی شبهه نامگذاری فرزندان امامان به نام های خلفا پرداخته است.

مولف کتاب که آثاری از جمله وضوءالنبی را در کارنامه خود دارد، کتاب را به دو بخش اصلی تقسیم کرده است. بخش اول: التسمیه بعمر وعثمان وعائشه و بخش دوم: فی التکنیه بابی بکر

در بخش اول در چند مقدمه به اسم گذاری میان عرب و در اسلام و همچنین دلایل تطابق اسامی فرزندان ائمه با خلفا اشاره شده است. وی به سیر تاریخی مسأله پرداخته و نقش افرادی از جمله معاویه را در “جنگ اسامی” تبیین می‌کند. وی  در قسمت بعد به نامگذاری ها میان طالبیان با تاکید بر امیرالمؤمنین علیه‌السلام می‌پردازد.

از نکات قابل توجه روایتی است که بر روی جلد کتاب آمده از قول حضرت امیر در مقاتل الطالبیین که درباره فرزندشان عثمان فرمودند: او را به اسم برادرم عثمان بن مظعون نامیده ام. گزارشی که مولف از کتاب نقض آورده است هم قابل توجه است. عبدالجلیل به اتهام یکی از عالمان درباری در عصر ملکشاه و برکیارق اشاره می‌کند که مدعی شد، اینکه شیعیان اسامی فرزندان خود را به نام خلفا می‌گذارند برای اینست که به بهانه فرزند خود به خلفا دشنام دهند!!!. این موجب اعتراض شیعیان  بویژه در ری و قم و کاشان شد و علمای شیعه به دلیل این اعتراض، توصیه به ترک اسم گذاری به نام خلفا کردند.

مؤلف: سید علی شهرستانی
انتشارات: مرکز ابحاث العقائدیة
سال انتشار: 1431ق.=2010م.