اخبار

بنت القرآن

بنت القرآن، خطبه اللمه حضرت صدیقه شهیده فاطمه الزهراء صلوات‌الله‌وسلامه‌علیها در مسجد پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله به انضمام معجم لغات خطبه

گردآوری، تصحیح و ترجمه: محمودرضا نژادصداقت

تهران: نم، ۱۴۰۰ .

۱۷۶ص.

#آثارفاطمی

#کتاب

#تازه

#موجود

@ImamAliSLib