اخبار

جغرافیای تاریخی مسیر امام علی (ع) به صفّین

seffin_book_coverکتاب «جغرافیای تاریخی مسیر امام علی (ع) به صفّین» تألیف آقای احمد خامه‌یار، در بهار ۱۳۹۴ منتشر شد. موضوع این کتاب، بازشناسی مسیر لشکر امیر مؤمنان علی (ع) از کوفه تا صفّین، و مسیر بازگشت آن حضرت و منزلگاه‌های ایشان در طول این مسیرها، و نیز بازشناسی محل دقیق و موقعیت جغرافیایی کنونی منطقه صفّین است.

داده‌ها و یافته‌های ارائه شده در قالب این کتاب، از یک سو مبتنی بر پژوهش کتابخانه‌ای و مستند به منابع تاریخی و جغرافیایی کهن و دست اول بوده؛ و از سوی دیگر مبتنی بر تحقیقات میدانی گسترده نگارنده این سطور بوده است که از بخش قابل توجهی از این مسیر، عمدتاً در خاک سوریه و نیز در مناطقی از خاک عراق، بازدید کرده است.

از جمله دستاوردهای این پژوهش، شناسایی و معرفی چندین زیارتگاه منسوب به امام علی (ع) در شماری از مناطق واقع در طول مسیر و بازگشت آن حضرت به صفّین در دو کشور عراق و سوریه و معرفی و ارائه توصیف دقیق از محل خیمه‌گاه ایشان و زیارتگاه‌های شهدای جنگ صفّین در منطقه رقّه و صفّین است.

کتاب «جغرافیای تاریخی مسیر امام علی (ع) به صفّین» از سه فصل با عناوین زیر تشکیل شده است:

۱- مسیر امام علی (ع) از کوفه تا صفّین

۲- موقعیت جغرافیایی و محل جنگ صفین

۳- مسیر بازگشت امام علی (ع) به کوفه

این کتاب در ۱۵۲ صفحه به قطع رقعی منتشر شده که ۲۸ صفحه آن شامل پیوست تصاویر رنگی از زیارتگاه‌ها و شماری از مناطق معرفی شده در این کتاب است. همچنین دو نقشه جغرافیایی از مسیر رفت و بازگشت امام (ع) و نیز محل جنگ صفین، ضمیمه کتاب شده است. گفتنی است مراحل آماده‌سازی کتاب در پژوهشکده حج و زیارت قم انجام شده و از سوی نشر «مشعر» منتشر شده است.

منبع خبر