اخبار

رونمایی از متن تصحیح شده جدید نهج‌البلاغه در کتابخانه تخصصی امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام

ibnSakkunتحقیق متن نهج البلاغه بر اساس نسخه‌های قدیمی معتبر بسیار ضروری است که تا امروز به آن توجه نشده است.

در این میان استاد گرانقدر شیخ قیس عطار آستین همّت را بالا زده و تحقیق نسخه‌های قدیمی نفیس نهج البلاغه را آغاز و این مهم را به دوش کشید. پیش از این ایشان نهج را بر اساس چهار نسخه قدیمی نفیس تحقیق نمود که در سال ۱۴۳۱ هـ توسط موسسه رافد قم به زیور طبع آراسته شد و در ادامه‌ی این پروژه مهم و با همکاری کتابخانه‌ی تخصصی امیرالمؤمنین علی علیه السلام این بار تحقیق نهج البلاغه بر اساس دو نسخه را آغاز کرد که یکی از این دو نوشته شده از روی نسخه‌ای به خط ابن سکون و دیگری مقابله شده با نسخه ابن سکون می‌باشد.

ابوالحسن علی بن محمد بن سکون حلی معروف به ابن سکون، حدود سال ۶۰۰ یا ۶۰۱ وفات نموده است.

اهمیت این کار در این است که ابن سکون شیخ ثقه فقیه و ادیب شیعی و لغوی نحوی است که جایگاه علمی ویژه‌ای نزد بزرگان دارد. ایشان به تصحیح کتاب‌ها و تدقیق آنها مشهور است. وی راوی صحیفه سجادیه رایج می‌باشد، ضمن اینکه اختلافات ضبط نسخه‌های مصباح کبیر و صغیر ایشان نیز به ما رسیده است.

بر همین اساس، ضبط نهج‌البلاغۀ وی در نهایت اهمیت است به ویژه اینکه فقیه معروف علی بن احمد سدیدی نسخه نهج البلاغه حسن بن یحیی بن کرم را با نسخه ابن سکون مقابله کرد و اهمیت آن به جایی رسید که به عنوان اصلی قابل استناد گردید و در میان این نسخه ضبط‌هایی است که در جای دیگر دیده نشده است.

در نهایت، این کار با نسخه‌ای نگهداری شده در ترکیه که از خط ابن سکون نقل شده مقابله گردید و در نتیجه این تحقیق، حلقه طلایی از سلسله تحقیق نسخه‌های نهج البلاغه خواهد بود.

مراسم رونمایی این تصحیح و تحقیق در ساعت ۱۹ تا ۲۱ روز مباهله (۲۴ ذی‌الحجه مطابق ۲۷ مهر) در کتابخانه تخصصی امیرالمؤمنین علیه‌السلام در مشهد برگزار می‌شود.