کتابخانه

ولایت در بیان: رمزگشایی از نکته‌های ناب ولایی

27892کتاب «ولایت در بیان: رمزگشایی از نکته‌های ناب ولایی» را محمدمهدی آصفی تحریر کرده و آمنه تدریس حسنی آن را به فارسی برگردانده است.

این اثر بیست و دومین جلد از مجموعه سخن آشنا به شمار می‌آید و محتوای آن به رابطه توحید دو جانبه در دایره ولایت توجه دارد.

اثر حاضر به مضامینی درباره ارادت، آگاهی از ولایت، اسوه و نمونه، همراهی و اطاعت، یاری و انتقام، برائت، غم و شادی، آیه تطهیر، زیارت، میراث و انتظار، رستگاری و پیروزی، مشارکت با شهدا به سبب ولایت و برائت و میراث و انتظار می‌پردازد.

در بخشی از کتاب «ولایت در بیان: رمزگشایی از نکته‌های ناب ولایی» نوشته شده است: «کسی که ولایت خداوند را بپذیرد، ولایت اهل بیت(ع) را می‌پذیرد و کسی که از خداوند پیروی کرد، از آن‌ها پیروی می‌کند. و کسی که خداوند را دوست دارد، آن‌ها را نیز دوست دارد. این یک طرف معادله توحیدی است. طرف دیگر، هر کس ولایت اهل بیت(ع) را بپذیرد، ولایت خدا را پذیرفته است و هر کس از آن‌ها اطاعت کند، از خداوند اطاعت کرده است. هر کس آن‌ها را دوست بدارد، خداوند را دوست داشته است. بدین سان معادله توحیدی در ارتباط و ولایت و توحی دو طرفه شکل می‌گیرد.»

توحید پاشایی و عبدالحسین طالعی ویراستاری این کتاب را برعهده داشته‌اند.

کتاب «ولایت در بیان: رمزگشایی از نکته‌های ناب ولایی» با شمارگان یک هزار نسخه، در ۸۷ صفحه و به بهای ۲۵ هزار ریال به تازگی برای نخستین‌بار از سوی نشر نبأ راهی بازار نشر شده است.

مؤلف: محمدمهدی آصفی
انتشارات: نبأ
سال انتشار: 1392