اخبار

تحلیل ادبی نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه

tahlileAdabiکتاب «تحلیل ادبی نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه» به قلم محمدعشایری منفرد به تازگی از سوی مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی(ص) منتشر شده است.

این کتاب در چهار بخش تنظیم شده است و نویسنده در بخش نخست برای آشنایی مخاطب با نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه مطالبی را ارایه داده است.

بخش دوم کتاب به شناخت چیستی تحلیل ادبی، مبادی و روش‌های آن، بخش سوم به آشنایی با قرینه‌ها و لزوم توجه و تعامل با آموزه‌‌های دانش‌های ادبی و بخش چهارم به کارگاه‌هایی اختصاص دارد که برای دانش‌پژوهان در نظر گرفته شده‌اند تا بتوانند با تکیه بر این آموزه‌ها متن نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه را تحلیل ادبی کنند.

فهم متون مهمی مانند نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه از آوردگاه‌هایی است که در آن باید از دانش ادبی بهره برد. به همین دلیل، نویسنده این کتاب تلاش کرده است تا با استفاده از دانش ادبی به صورت فعالیت‌محور این دو متن مهم دینی را تحلیل کند.

به عقیده نویسنده کتاب، «فعالیت محوری به این معناست که داده‌های دانش‌های ادبی را به کار ببرند، اما نتیجه تفسیری خود را از کاربست این داده‌ها به دست نیاورند. تحلیل ادبی رهیافتی است به سوی هدف‌محور بودن در کاربست داده‌های دانش‌های ادبی و در این راه می‌کوشد تبیین کند که چگونه می‌توان فهم متون دینی و آشکار کردن لطایف و معارف دینی از لایه‌ها و سایه‌های متن را مبتنی بر آموزه‌های ادبی کرد تا استظهارهای ذوقی، جای خود را به استظهارهای مستدل و روشمندی بدهد که برای موافقانش قابل اعتماد و برای مخالفانش قابل انتقاد است.»

کتاب «تحلیل ادبی نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه» به قلم محمد عشایری منفرد با شمارگان ۵۰۰ نسخه، در ۲۹۰ صفحه و به بهای ۹۵ هزار ریال از سوی انتشارات مرکز جامعه‌المصطفی العالمیه منتشر شده است.

منبع خبر