اخبار

آیۀ تطهیر در آیینۀ شعر عرب

n00185916-bکتاب «آیه تطهیر در آیینه شعر عرب» را زهره اخوان‌مقدم نوشته است. بخش نخست این اثر به موضوع آیه تطهیر و بخش دوم آن به شاعرانی که بر مبنای آیه تطهیر شعر سروده‌اند، اختصاص دارد.-
مخاطبان اثر حاضر با مضامینی مانند اهمیت آیه تطهیر، دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی، مصداق اهل بیت(ع) در آیه تطهیر، نگرشی بر پیشینه و جایگاه رفیع شعر، تطهیرهای قرن دوم تا عصر حدیث توأم با شرح حال شاعران و چگونگی تعمیم آیه تطهیر به معصومان دیگر آشنا می‌شوند.

کتاب «آیه تطهیر در آیینه شعر عرب» از  پایان‌نامه‌های برتر کشور به شمار می‌آید که نشر نبأ برای حمایت از پایان‌نامه‌های برگزیده آن را  منتشر کرده است.

در بخشی از این کتاب نوشته شده است: «شکی نیست که علمای شیعه اعم از متقدم و متاخر همگی بر این باورند که آیه تطهیر در شان خمسه آل عبا نازل شده و احدی غیر از ایشان را شامل نمی‌شود، نه همسران، نه اصحاب و نه دیگری. شیخ طوسی می‌گوید: اصحاب ما به این آیه استدلال کرده‌اند که اهل بیت، معصومند و اجماع علما شیعه بر این مطلب است و اجماع ایشان هم مسلما صحیح است.»

نخستین چاپ کتاب «آیه تطهیر در آیینه شعر عرب» با شمارگان ۵۰۰ نسخه، در ۲۷۶ صفحه و به بهای یکصد هزار ریال هفته گذشته از سوی نشر نبأ راهی بازار کتاب شده است.