کتاب هفته, کتابخانه

دعای صباح حضرت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام

DSABAH02نسخه اصلی این کتاب به خط نسخ خفی و به صورت رنگه نویسی در صفحات نه سطری نگارش یافته است و توسط ام‌سلمه از زنان هنرمند دوره قاچار و به فرمان محمد تقی میرزا نوشته شده است. و به شماره ۷۰ در گنجینه نفایس و مخطوطات کتابخانه و موزه ملی ملک نگهداری می‌شود.

چون اصل نسخه بدون ترجمه است ترجمه آن در کتاب توسط محمدهادی زاهدی به صورت روان انجام گرفته است.

مؤلف: كتابت توسط: ام سلمه دختر فتحعليشاه قاجار
انتشارات: كتابخانه و موزه ملي ملك و مؤسسه آفرينشهاي هنري آستان قدس رضوي
سال انتشار: 1388