کتابخانه

عدالت و ذکر: درآمدی بر مقام معنوی امام علی علیه‌السلام

22197

Justice and Remembrance: Introducing the Spirituality of Imam Ali

عدالت و ذکر: درآمدی بر مقام معنوی امام علی علیه‌السلام

این کتاب ترجمه کتاب Justice and Remembrance: Introducing the Spirituality of Imam Ali نخستین کتاب به زبان انگلیسی تألیف رضا شاه کاظمی و ترجمه فریدون بدره‌ای است که به طور جدی به بررسی جهان بینی امام علی علیه‌السلام پرداخته است و بعضی از اساسی‌ترین اصول عقلانی و اخلاقی خاص معنویتی را که امام علی علیه‌السلام، عمدتا به خاطرآنها در اسلام شهرت دارد معرفی می‌کند.

کتاب حاضر از سه فصل تشکیل شده است:

۱- معرفی امام علی علیه‌السلام و سجایای معنوی او

در این قسمت به شیوه‌ای کلی روحانیت آن حضرت را با توجه خاص به طارمه‌های روحانی و اخلاقی عقل در تعالیم ایشان معرفی می‌کند.

۲- معنای قدسی عدالت در نامه امام علیه‌السلام به مالک اشترB_justice and Rememberance_En2

در این فصل تصور قدسی امام علی علیه‌السلام را از عدالت مطرح می‌سازد و از نامه معروف آن حضرت به مالک اشتر به عنوان نقطه شروع بهره می‌گیرد.

۳- تحقق شهود از طریق ذکر

در فصل سوم موضوع تحقق روحانی از راه ذکر خدا را مورد بحث قرار می‌دهد

کتاب حاضر نه تنها مقدمه مهمی بر اندیشه‌های یکی از برجسته‌ترین و اصیل‌ترین شخصیتهای دین اسلام است بلکه توضیح و تبینی بس به موقع و ارزشمند درباره روحانیت و معنویتی است که شالوده گفتمان اخلاقی و عملی اسلام را پدید آورده است.

مؤلف: شاه كاظمي، رضا
انتشارات: تهران، فرزان روز
سال انتشار: 1388