کتابخانه

غدیر؛ قرآن، حدیث اور ادب میں

Alghadir_Urduیکی از آرزوهای هر کس الغدیر را خوانده و می شناسد، ترجمه این کتاب دائرهالمعارف گونه، به سایر زبان هاست.
اینک ترجمه همراه با تلخیص از این کتاب به زبان اردو منتشر شده است. با اینکه تاریخ نشر آن آذرماه سال ۱۳۸۹ تبث شده ولی بسیار دیر در دسترس قرارگرفته است و از قرار معلوم در نمایشگاه کتاب تهران عرضه نشده بود.
این فرصت مغتنمی است تا اردو زبانان با این کتاب عظیم بیشتر آشنا شوند.
کتاب در ۱۱جلد و در ۸مجلد تدوین شده است و بنیاد قرآن و عترت و مکتبه ئینار شعور گوپال پور هند، در انتشار آن با نشر شکوفه یاس قم مشارکت داشته اند.
کتاب در قطع وزیری با شمارگان ۱۰۰۰نسخه روانه بازار شده و هر مجلد آن ۸۰۰۰۰ریال است.Alghadir_Urdu-ID

مؤلف: علامه امینی/ ترجمه و تلخیص: سید علی اختر رضوی
انتشارات: قم: شکوفه یاس
سال انتشار: 1389