اخبار

کوفه شناسی و نقشه‌ای از کوفه در قرن اول

KUFA-SmallKUFA-mag

درباره کوفه کتابهایی به زبانهای مختلف نوشته شده است که برخی از آنها فارسی است و برخی هم به فارسی ترجمه شده اند.در کتابخانه تخصصی امیرالمومنین علی علیه السلام مشهد، بخشی با عنوان کوفه شناسی وجود دارد.

اخیرا مجله همشهری جوان در پرونده ای به کوفه تاریخی پرداخته است و بر اساس چند کتاب نقشه ای تقریبا سه بعدی از کوفه در قرن اول هجری به عنوان ضمیمه درون مجله چاپ شده است.

مهمترین منبع این نقشه کتابی از ماسینیون است که غیر از دو ترجمه عربی، مدتی است  ترجمه فارسی آن «جغرافیای تاریخی کوفه» که حاصل زحمات آقای دکتر عبدالرحیم قنوات است، در دسترس قرار گرفته است.

به همین بهانه کتابشناسی تخصصی کوفه شناسی را که عناوین آثار موجود در این بخش کتابخانه است، ارائه می کنیم:

١ اخبار الوافدین من الرجال من اهل البصره و الکوفه علی معاویه بن ابی سفیان
٢ امراء الکوفه و حکامها
٣ اوضاع الکوفه الاقتصادیه فی عهد امیرالمؤمنین الامام علی بن ابی طالب علیه السلام
۴ تاریخ الکوفه
۵ جغرافیای تاریخی کوفه
۶ خطط الکوفه
٧ خطط الکوفه و شرح خریطتها
٨ راهنمای مسجد مقدس کوفه و اماکن اطراف آن
٩ سیمای کوفه
١٠ فضل الکوفه و فضل اهلها
١١ فضل الکوفه و فضل اهلها و فضل الکوفه و مساجدها و بحوث أخری فی تراث الکوفه
١٢ الکوفه بین العمق التاریخی و التطور العلمی
١٣ الکوفه و اهلها فی صدر الاسلام: دراسه فی احوالها العمرانیه و سکانها و تنظیماتهم
١۴ الکوفه بین الولاء و الغدر
١۵ کوفه و تحولات تاریخی دوران امام علی ع و حسنین علیهماالسلام
١۶ کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی
١٧ کوفه: پیدایش شهراسلامی
١٨ مسجد کوفه
١٩ نشأه المدینه العربیه الاسلامیه الکوفه
٢٠ نهضت کوفه از دیدگاه روانشناسی اجتماعی
٢١ هشدارها و عبرتهای عاشورا، شهری برای عبرت (ج. ١)

٢٢       EXPLICATION DE PLAN DE KUFA, IRAK

٢٣      Principes de Gouvernement de l’Imam Ali s: KUFA